Englishתרומותצור קשרחיפושחנות מקוונת
מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה
מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה
???? ????? ???? ???????

| ?? ????? | ????? ?????? | ???? ????? ???? ???????


פרופ' מנחם אלון – יושב ראש ההנהלה
שופט בדימוס ביהמ"ש העליון

פרופ' אברהם ס. אברהם
מנהל בדימוס מחלקה פנימית, המרכז הרפואי שערי-צדק

פרופ' ארתור אידלמן
מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי שערי-צדק

גב' שמחה ברויאר
רכזת מכון שלזינגר

פרופ' יונתן הלוי
מנכ"ל המרכז הרפואי המרכז הרפואי שערי-צדק

הרב ד"ר מרדכי הלפרין
מנהל מכון שלזינגר

ד"ר זאב יעקובסון
מנהל בדימוס מחלקת גסטרו, המרכז הרפואי שערי-צדק

הרב בני להמן
רב בישיבת ההסדר הר עציון
פסיכולוג

פרופ' דוד פינק
ר"ם במוסדות אור תורה
עורך משנה של "אסיא" ושל "Jewish Medical Ethics"

מר עודד פלס
לשעבר מנהל אדמניסטרטיבי מכון שלזינגר

מר נחום פסין
משנה למנהל הכללי, פיתוח, המרכז הרפואי שערי-צדק

פרופ' דב פרימר – ממלא מקום יושב ראש ההנהלה
פרופ' חבר למשפטים

פרופ' אברהם שטינברג
מכון לאבחון נוירולוגי, המרכז הרפואי שערי-צדק
מנהל בדימוס מכון שלזינגר


מה חדש
פרסומים
מאמרים
שו"ת
חינוך
ספריה עיונית
קישורים